Lid worden bij Judo Ryu Maasduinen

“SponsorKliks,

Iedereen mag vrijblijvend 3x meedoen met een karate- of judoles bij Judo Ryu Maasduinen. Na deze drie proeflessen krijg je van de trainer een inschrijfformulier mee, deze vul je volledig in en geef je aan de trainer of lever je in bij de ledenadministratie. De betaling van de contributie gaat per kwartaal via automatische incasso, zelf het geld overmaken kan ook maar hiervoor betaal je extra administratiekosten. Het inschrijfgeld van € 10,00 wordt bij de eerste incasso meegenomen in de betaling.

Lidmaatschap JRM opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal schriftelijk of bij voorkeur per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadm@judoryumaasduinen.nl).
Een lidmaatschap dat na de 1e dag van het nieuwe kwartaal (01 januari – 01 april – 01 juli – 01 oktober) wordt opgezegd, blijft doorlopen tot het einde van dat kwartaal. Opzeggen met terugwerkende kracht is dus niet mogelijk.

Bevriezen lidmaatschap JRM

Bij ernstige blessures of langdurige ziekte en in andere bijzondere gevallen, is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Je blijft gewoon lid, maar de contributie wordt tijdelijk stopgezet. Als je weer begint met trainen, behoef je niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.

25 euro lidmaatschap bij JRM

Voor judoka’s die gaan studeren is het € 25,00 lidmaatschap in het leven geroepen. Je blijft op die manier lid van Judo Ryu Maasduinen, met inspraak en dergelijke op de Algemene Ledenvergadering, tevens worden deze leden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse kamp en andere JRM activiteiten.

Opzeggen lidmaatschap Judo Bond Nederland / Karate Do Bond Nederland

Judoka’s die stoppen met judoën worden ook afgemeld bij de Judo Bond Nederland. Karateka dienen zichzelf af te melden bij de Karate Do Bond Nederland. Dit dient meestal voor 01 november van het lopende kalenderjaar te gebeuren.


ADRES JRM Ledenadministratie & Penningmeester

Judo Ryu Maasduinen | Kathy de Man (ledenadministratie) | Marloes Rizzo (penningmeester)
e-mail: ledenadm@judoryumaasduinen.nl | penningmeester@judoryumaasduinen.nl
post: p/a Siebengewaldseweg 23 | 5854 PA | Nieuw Bergen
bankrekening: NL03RABO 0106 0071 30 t.n.v. Judo Ryu Maasduinen

JRM lidmaatschap