Lid worden bij Judo Ryu Maasduinen
Iedereen mag vrijblijvend 3x meedoen met een karate- en/of judoles bij Judo Ryu Maasduinen. Na deze drie proeflessen krijg je van de trainer een inschrijfformulier mee, dit vul je volledig in en geef je aan de trainer.
Na Sjors Sportief lessen heb je nog recht op één proefles.

“SponsorKliks,

Betaling lidmaatschap
De betaling van de contributie gaat per kwartaal via automatische incasso, zelf het geld overmaken kan ook maar hiervoor betaal je extra administratiekosten. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste incasso meegenomen in de betaling.

Zie 2019-2020 JRM Voorwaarden en Contributiegelden V2.

Twee keer of vaker trainen per week
JRM leden die twee keer of vaker willen trainen per week (judo en/of karate) betalen een extra bedrag per kwartaal. De trainers geven aan de penningmeester door zodra een lid 2x gaat trainen. Bij de eerstvolgende incasso wordt het contributiebedrag dan verhoogd.

Gezinskorting
Het eerste lid van Judo Ryu Maasduinen op één adres betaalt de volledige contributie. Elk volgende lid wonende op hetzelfde adres krijgt per kwartaal gezinskorting.

Lidmaatschap JRM opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) bij de ledenadministratie of penningmeester (ledenadm@judoryumaasduinen.nl) onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en bij voorkeur ook het lidnummer van Judo Ryu Maasduinen.
Een lidmaatschap dat na de 1e dag van het nieuwe kwartaal (01 januari – 01 april – 01 juli – 01 oktober) wordt opgezegd, blijft doorlopen tot het einde van dat kwartaal. Opzeggen met terugwerkende kracht is dus niet mogelijk.

Bevriezen lidmaatschap JRM
Bij ernstige blessures of langdurige ziekte en in andere bijzondere gevallen, is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Je blijft gewoon lid, maar de contributie wordt tijdelijk stopgezet. Als je weer begint met trainen, behoef je niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.

25 euro lidmaatschap bij JRM
Voor judoka’s die gaan studeren is het € 25,00 lidmaatschap in het leven geroepen. Je blijft op die manier lid van Judo Ryu Maasduinen, met inspraak en dergelijke op de Algemene Ledenvergadering, tevens worden deze leden betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse kamp en andere JRM activiteiten.

Opzeggen lidmaatschap Judo Bond Nederland / Karate Do Bond Nederland
Judoka’s dienen zelf hun lidmaatschap bij Judo Bond Nederland op te zeggen indien van toepassing. Dit dient 6 weken voor het aflopen van jouw lidmaatschap te gebeuren, meer info vind je op de website van de JBN.
Karateka dienen zichzelf af te melden bij de Karate Do Bond Nederland. Dit dient meestal voor 01 november van het lopende kalenderjaar te gebeuren.

Adres Ledenadministratie & Penningmeester
Judo Ryu Maasduinen |  Sandra van der Deijl (penningmeester/ledenadministratie)
e-mail: ledenadm@judoryumaasduinen.nl | penningmeester@judoryumaasduinen.nl
bankrekening:NL03RABO0106007130 t.n.v. Judo Ryu Maasduinen